Tahribatsız Muayene, (NDT)

Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız muayene (Non-destructive testing, kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayene türüdür.

Tahribatsız muayene malzemelerin içerisinde görünmeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyine açık süreksizliklerin tespitinde kullanılır. Ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel alaşımları, bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarının malzemenin karakteristikleri ve uygulama alanlarının imkânlarına göre, yüzey kusurlarının muayenesinde görsel muayene VT (ISO 17637), manyetik partikül MT (ISO 17638), Penetrant test PT (ISO 3452-1); iç kusurların muayenesinde ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel ve bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarında Radyografik test RT (ISO 17636) ve ultrasonik test UT (ISO 17640) uygulanmaktadır.

Tahribatsız Muayene Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı ölçmede, monteli parçaların durum tespitlerinde kullanılmaktadır.

Tahribatsız Muayene ve Kaynaklı İmalat, Kaynak üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur ve tahribatsız muayene kaynaklı birleştirmelerin kontrollerinde çok önemli role sahiptir.
 
Tahribatsız Muayene Yöntemeleri hammadde, yarı mamül ve mamül malzemeler üzerinde uygulanabildiği gibi işletme esnasında çalışmayı durdurmadan gerekli testlerin yapılmasınada olanak tanır. Tahribatsız oluşu nedeni ile daha hızlı ve ekonomiktir. Test sonuçları çoğu zaman sistem durdurulmadan test esnasında alındığı için kısa sürede müdahale imkanı tanır.
 
NDT yöntemlerinden biri için en iyi yöntem demek uygun değildir. Kullanım yerine göre uygun olan yöntem belirlenmelidir.

Keçetest Muayene bünyesindeki Makina, Malzeme ve metalürji mühendisleri, kalibre edilmiş kontrol araçları ile size kaliteli bir hizmet sunar.Keçetest Muayene tarafından uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri;

1) Görsel Muayene (VT) Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir. Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir.
 
2) Manyetik Parçacık Metodu ile Muayene (MT) Bu yöntem Ferromanyetik malzemelerin yüzey süreksizliklerinin tespitinde kullanılır. Bunun için malzemeye bir manyetik alan ve süreksizliklerin üzerinde oluşan kaçak alana karşı duyarlı manyetik toz uygulamak gerekir. Toz, parça yüzeyinde kaçak alan tarafından tutularak görünür ve belirgin hale gelir.
 
3) Sıvı Penetrant Metodu ile Muayene (PT) Bu yöntem gözeneksiz malzemelerdeki yüzey süreksizliklerini tespit etmek için kullanılır. Girici boya (Penetrant) temiz bir yüzeye uygulandığında, yüzey süreksizliğinin içine kılcal (kapiler) etki ile nüfuz eder. Yeterli bir nüfuzuyet süresinden sonra boyanın fazlası yüzeyden temizlenir. Yüzey süreksizliğine girmiş olan boya, genellikle bir emici (developer) yardımı ile yüzeye geri çekilir ve parça yüzeyinde görünür bir belirti oluşturur.

4) Ultrasonik Muayene (UT) Bu yöntemde hataların tespiti için ultrasonik ses demeti kullanılır. Kullanılan sesin frekansı 0,2-25 MHz arasındadır. Burada Hz frekansın birimi olup saniyedeki bir titreşime eşittir. Ultrasonik test malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansda (Malzemenin sesin yayılmasına karşı gösterdiği direnç) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması prensibine dayanmaktadır. Yüksek frekanslı ses, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyide elektrik enerjisine dönüştürme yeteneğine sahip bir piezoelektrik kristal yardımı ile malzeme içine gönderilmektedir. Algılanan yankılar katod ışını tüpünde görünen elektrik sinyallerine dönüşür. Bugünkü teknoloji sayesinde bunlar bilgisayar ekranlarında digital sinyaller halinde görülmektedir.

5) Radyografik Muayene ( RT ) Radyografi yönteminde nüfuz edici kısa boylu Radyasyon dalgaları kullanılmaktadır. Kontrol edilecek olan malzeme içindeki yoğunluk farklılıkları sayesinde hata tespitleri yapılır. Malzeme üzerine gönderilen ışın genellikle film üzerine yansıtılır. Malzeme içindeki yapı bozuklukları nedeni ile farklı miktarda soğurulan ışınların yansımalarıda farklı görüntüler oluşur. Gerçekte film üzerine yansıyan görüntü malzemeden geçen ışının yarattığı Gölge görüntüsüdür. Endüstriyel anlamda radyografi içsel hataların tespitinde kullanılacak en uygun yöntemdir.

KEÇETEST PERİYODİK KONTROL MUAYENE

Keçetest Muayene tarafından yapılan Tahribatsız Muayene‘de faaliyet alanlarımız;

Otomotiv (Gövde ve Gövde kaynakları, Motor, Aktarım Ekipmanları, Emniyet parçaları ve yarı bitmiş mamuller)

Enerj Santralleri (Gaz/Buhar/Rüzgâr Türbinleri, Yakıt Tankları, Yüksek Enerji Boruları & Bileşenleri, Kazanlar ve Bileşenleri)

Petrol / Gaz (Boru hatları, Kimyasal Tanklar)

Demiryolları (Lokomotif Motor Kontrolü, Ray Kontrolü, Aks Kontrolü, Tekerlek Kontrolü, Vagon Kontrolü)

Demir Çelik ve Konstrüksiyon (Çelik Konstrüksiyon, Borulama, Kalıpçılık, Gemi Endüstrisi)

Endüstriyel Alanda (Kumlama, Boya, Kaplama ve İzolasyon Kontrolleri)

Üretim Parçaları (Talaşlı İmalat, Dövme, Döküm, Haddeleme)

Depolama Tankları ve Basınçlı Kaplar

Kalınlık Ölçümleri ve Laminasyon Kontrolleri

Sorunsuz ve Profesyonel

Tecrübesiyle Güvenilir Periyodik Kontrol Muayene Hizmeti
Image

Keçetest Muayene, Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. A13 Blok No:48 (10-S/205) Esenler / İSTANBUL

info@kecetestmuayene.com

+90 (212) 617 53 23

+90 (552) 577 53 23