Muayene Öncesi Ön Hazırlık Formu

Hava Tankı İçin;

01
Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
04
Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çekvalf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir.
02
Hava tankı içerisindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
05
Hava tankı üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu (Tesisat tarafı) vanası kapatılmalı veya tamamen körlenmelidir
03
Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
06
Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

Buhar, Kızgın Su ve Kızgın Yağ Kazanları İçin;

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

01
Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır.
04
oldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)
02
Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.
05
Kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su/yağ gidiş/dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körlenmelidir
4
Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

Kalorifer Kazanı İçin;

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

01
Kazan duman boruları ve çevresi temizlenmelidir.
03
Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, sıcak su gidiş ve dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körlenmelidir. (Kapalı genleşme depolu sistemler için)
02
Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.
04
Emniyet gidiş ve dönüş hatları körlenmelidir. (Açık genleşme depolu sistemler için)

Basınçlı Kaplar (Hidrofor, Gençleşme Tankları, Boyler ve Diğerleri) İçin;

01
Basınçlı kabın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
04
Basınçlı kap giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı/körlenmelidir.
02
Basınçlı kap içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
05
Basınçlı kap içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.
03
Basınçlı kap üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
06
Değişik tipteki basınçlı kaplar için, özellikleri bize bildirilerek gerekli hazırlıklar hakkında bilgi alınmalıdır.

Kaldırma Ekipmanları (Vinç, Forklift, Caraskal vb.) İçin;

01
Vinç, caraskal araç kaldırma lift vb. gibi kaldırma cihazlarının kapasitesinin 1,1 katı (dinamik yük testine yönelik) ve 1,25 katı (statik yük testine yönelik) kadar test yükü ile uygun bağlama elemanları hazırlanmalıdır.
04
Kule vinç, Mobil vinç vb. kaldırma iletme ekipmanları için kapasite diyagramında belirtilen yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır.
02
Cephe asansörü, Sütunlu çalışma platformu, Asılı erişim donanımı vb. ekipmanların testlerinin yapılabilmesi için ilk kontrolde yetkili bakımcı veya servisin test sırasında bulunması gerekir.
02
Belirtilenlerin haricindeki iş ekipmanları için muayene personeli ile görüşülmelidir.
03
Forklift, lift, transpalet gibi cihazların kapasitesine göre, eğer kapasiteye uygun yük yok ise maksimum işletme kapasitesinin 1-1,1 katı kadar uygun test yükü hazırlanmalıdır.

Elektrik - Topraklama Tesisatı Ölçümleri İçin;

01
Tüm ölçümü yapılacak makine ve panolara topraklama hatlarının çekilmiş olması gerekmektedir.
04
Kaçak akım rölesi kontrolleri için oluşacak elektrik kesintileri firma yetkilileri tarafından ilgili firma çalışanlarına bildirilmelidir.
04
Firma tarafından sağlanmış yetkili teknik personel, muayene boyunca kontrol ve ölçümleri gerçekleştirecek mühendise refakat etmek ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin almaktadır.
02
Topraklama ölçümü yapılacak makine ve panolara ulaşmayı zorlaştıran engeller ortadan kaldırılmalıdır.
05
Topraklama kontrolü için tesisin topraklama şebeke sistemi (TT, TN, IT şebeke sistemi) firma yetkilileri tarafından beyan edilmelidir.
05
Paratoner kontrolü için yıldırımdan korunma tesisatı iniş iletkenlerinin ayrı ayrı ölçülmesini talep ediyorsa firma yetkili teknik personeli tarafından tüm iniş iletkenleri muayene kelimensin de topraklama tesisatının ayırmalı, ölçüm sonrasında eski haline getirmelidir.
03
Yüksekte çalışma durumları için gereken iş güvenliği tedbirlerini almaktadır.
06
Yapılacak test ve muayenelerde ölçüm noktalarındaki pano vs. kapaklarının açılması-kapatılması gereken durumlarda bu işlerin yapılmasını organize etmektedir

Yangın ve Havalandırma-İklimlendirme Tesisatları İçin;

Yangın Tesisatı

01
Kontrol edilecek tesisatın projesi, bakım kayıtları ve daha eski test raporları kontrol sırasında işletmede hazır bulundurulmalıdır.
04
Tesisatta kullanılan malzemelerin varsa katalogları hazır bulundurulmalıdır.
02
Yangın pompalarının performans raporları ve yangın dolaplarının bakım, test raporları kontrol öncesinde hazır bulundurulmalıdır.
03
İnceleme sırasında yangın tesisatı bakımcı firmasının personeli veya yangın tesisatını bilen bakımcı personelinizin bulunması gerekmektedir.

Havalandırma Tesisatı

01
Davlumbazlar ile lokal egzoz yapılmış ise davlumbazların özellikleri ve fan bilgileri hazır bulundurulmalıdır.
04
Kontrol edilecek tesisatın projesi, bakım kayıtları ve daha eski test raporları kontrol sırasında işletmede hazır bulundurulmalıdır
02
Çalışılan ortama yayılan kirleticiler varsa tespit edilmeli ve ortamda kullanılan miktarları belirtilmelidir
05
Kontrol yapılan alanda çalışan kişi sayısı ve çalışılan alanın ölçüleri belirtilmelidir.
03
Dış ünite ve santrallere erişim mümkün olmalıdır. Erişim için gerekli ise platform temin edilmelidir

ÖNEMLİ NOTLAR

01
Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve işgücü kaybı söz konusu olacaktır. Zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılmayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti talep edilecektir.
02
Ekibimize refakat edecek yetkili (belgeli kazancı, forklift-vinç operatörü vb.) personel hazır bulundurulmalıdır.
03
Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyaların (varsa sicil defteri) ve önceki kontrol raporlarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.
04
Basınçlı kapların testine yönelik; Test pompasının kullanımı için en fazla 3 metre uzakta olacak şekilde uygun priz olmalı veya 220 V ‘a sahip uzatma kablosu hazır bulundurulmalıdır.
05
Hazırlıklar konusunda sorularınız için lütfen bizi arayınız.

Sorunsuz ve Profesyonel

Tecrübesiyle Güvenilir Periyodik Kontrol Muayene Hizmeti
Image

Keçetest Muayene, Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. A13 Blok No:48 (10-S/205) Esenler / İSTANBUL

info@kecetestmuayene.com

+90 (212) 617 53 23

+90 (552) 577 53 23