Periyodik Kontrol, Baca Uygunluk Kontrolü

Baca Uygunluk Kontrolü

Yanma sonucu oluşan atık gazların bacalar vasıtasıyla atmosfere tahliye edildiği gaz yakan cihazlarda, bacaların çap, yükseklik, izolasyon, kanal bağlantıları, montaj şekli gibi çeşitli fiziksel durumları çalışma güvenliği ve verimliliği etkileyen önemli faktörlerdir. Baca projelendirilmesi, imalatı ve yerine montajı sırasında yapılan olası hatalar sonucunda, yetersiz çekiş, bağlantı-birleşme noktalarında atık gaz sızıntıları, verim kaybı gibi insan sağlığını, çevreyi ve enerji maliyetlerini olumsuz etkileyen durumlar meydana gelmektedir
 
Yetkili gaz dağıtım şirketleri, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı gaz yakan cihazların bacalarının fiziksel durum, çekiş hesapları ve sızdırmazlık testi kontrollerini kapsayan uygunluk raporu istemektedirler.

Doğalgaz projesi kapsamı içerisinde yer alan bu raporlar doğru ve güvenilir kaynaklardan alınarak kuruma sunulmalıdır. Eğer verilen belgeler de yetersizlik söz konusu olur ise kurum sizden tekrar değerlendirme yapılmasını isteyecektir.

Baca uygunluk kontrolleri belli yetkilere sahip kurumlar tarafından denetlenir ve uygunluk kontrolleri yapılır. Ayrıca kanunda yasal zorunluluk olarak ön plana alınmıştır. Gaz kullanımı isteniyor ise bu bacaların yeterlilik durumlarının olması gerekir.

Keçetest Muayene Bünyesindeki Uzman mühendis kadrosu ve kalibre edilmiş cihazları ile baca uygunluk kontrollerinde size kaliteli hizmet sunar.

KEÇETEST PERİYODİK KONTROL MUAYENE

Keçetest Muayene tarafından Periyodik Kontrol
Baca uygunluk incelemesi genellikle; Aşağıdaki gibi durumlar için talep edilmektedir.

Yetkili gaz dağıtım şirketinin gaz açımı öncesi

Yeni bir kazan ve baca sistemi kurulumu

Mevcut bacanın tadilat, tamirat, revizyonu

Mevcut baca sisteminin yeni bir kazanla kullanılması (kazan değişimi)

Sorunsuz ve Profesyonel

Tecrübesiyle Güvenilir Periyodik Kontrol Muayene Hizmeti
Image

Keçetest Muayene, Ölçüm ve Kontrol Mühendislik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. A13 Blok No:48 (10-S/205) Esenler / İSTANBUL

info@kecetestmuayene.com

+90 (212) 617 53 23

+90 (552) 577 53 23